Apie įmonę
Naujienos
Paslaugos
Produktai
Užklausa
Kontaktai
Atstovai Lietuvoje
LT   EN   RU

© 2016 UAB "Taumona"
Naujienos

UAB „Taumona“ įsigijo automatines dažymo stakles MAKOR Start One

UAB "Taumona" sėkmingai įgyvendino Vietinių užimtumo iniciatyvų projektą "Naujų darbo vietų steigimas baldų gamybos dažymo bare", kurio tikslas buvo naujų darbo vietų kūrimas Mažeikių raj. UAB "Taumona" įsigijo automatines purškimo (dažymo) stakles su pakrovimo / nukrovimo sistema bei sukūrė 6 darbo vietas Mažeikių raj. gyventojams.

Naujos įrangos įsigijimas padidins darbų apimtis, gaminamos produkcijos kokybę bei darbuotojų darbo sąlygas.


 


2016-10-18, Mažeikiai
UAB „TAUMONA“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO PROJEKTĄ  „UAB „TAUMONA“ PASIRENGIMAS
ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“
 
 
Įmonė UAB "TAUMONA" siekdama prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ir sumažinti gamybos proceso metu patiriamas išlaidas,  įgyvendino projektą UAB „TAUMONA“ pasirengimas energijos sąnaudų įmonės veikloje sumažinimui“.
 
Projekto tikslas -  atlikti energijos vartojimo auditą įmonės UAB „TAUMONA“ gamybos procesuose ir įrenginiuose, kurio dėka siekiama ženkliai sumažinti gamyklos energetines sąnaudas, taip padidinant įmonės konkurencingumą bei prisidedant prie aplinkos tausojimo.
UAB "TAUMONA" siekdama prisidėti prie nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų ir įvertinusi įmonės ilgalaikę strategiją, orientuotą į ilgalaikį išlaidų mažinimą, nusprendė ženkliai sumažinti savo gamyklos, esančios Mažeikių mieste, energetines sąnaudas Šiems tikslams pasiekti įmonėje buvo atliktas suvartojamos energijos auditas, kurio dėka buvo identifikuotos kritinės sritys, kuriose gamybos proceso metu prarandama daugiausiai energijos sąnaudų.
Tikimasi, kad įdiegus energiją taupančias ir atsinaujinančią energiją naudojančias priemones UAB "TAUMONA" padidins savo konkurencingumą ir prisidės prie nacionalinės energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų. Bus pasiekta ne tik finansinė, tačiau ir ekonominė (socialinė) naudą. Tikėtina, kad gamykloje įdiegus energijos efektyvumo priemones dėl mažesnio energijos naudojimo kiekio, sumažės į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido, metano) ir kitų orą teršiančių emisijų kiekiai, todėl pagerės aplinkinių gyventojų gyvenamoji aplinka.
 
Projekto „UAB „TAUMONA“ PASIRENGIMAS ENERGIJOS SĄNAUDŲ ĮMONĖS VEIKLOJE SUMAŽINIMUI“  vertė 12 317 Eur. Projektas finansuojamas 60 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.